เด็กวิศวะคอม มช. คว้าที่นั่งตัวแทนภาคเหนือ! สำหรับผู้ที่มีทักษะสุดยอดด้านสายสัญญาณชั้นเลิศ เข้าชิงถ้วยพระราชทานฯ บนเวทีการแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 12

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาวพนิดา สุทธภักดิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ นายแมท แทนไท คอช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติทางวิศวกรรม) เข้าร่วม การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ Cabling Contest ปีที่ 12 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 พร้อมคว้าที่นั่งตัวแทนภาคเหนือ เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลเกียรติยศ

โดยการแข่งขันดังกล่าว มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกสถาบันของภูมิภาค ทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ซึ่งในช่วงเช้า
มีการทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อเก็บคะแนนสะสม และในช่วงบ่ายทำการแข่งขันภาคปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงในรูปแบบ Online
เพื่อตัดสินหาผู้ชนะเพียง 10 สถาบันเท่านั้น เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทานฯ