วิศวฯ มช. ต้อนรับ บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด พร้อมหารือการสานต่อความร่วมมือในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ประกอบด้วย Mr.Yoshihiro YamamotoVice President & COO คุณณัฐกิตติ์ ศิริรัตนธัญญะกุล กรรมการผู้จัดการ คุณชาญ พรคงวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป อาวุโส ฝ่าย Product Support คุณธัญธัช ไพรัชกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายจัดการบุคลากร และ คุณกิตติศักดิ์ เนียมนิล ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี (40ปีวิศวฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

สืบเนื่องจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้มีการลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาการเดินทางมาเข้าพบในครั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการจัดโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการมอบทุนการศึกษา การรับนักศึกษาฝึกงาน แก่อาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในงาน Job Fair ในงาน Engineering Career Day ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่