รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ International Engineering Design Challenge (IEDC 2019)

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี International Engineering Design Challenge (IEDC 2019) ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ Akita University of Art ประเทศญี่ปุ่น

– เรียนรู้การออกแบบเบื้องต้น – ฝึกการคิดแบบสร้างสรรค์ – ทำงานเป็นทีม –

 

กรอกใบสมัคร Click—–>>>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexiHZyvJ_-gM73OGDZ4W1ZvTFPo6NlpU-3_TUtF7HCd6VXMg/viewform 

 ]]>