เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ Small Holder Agri-based Sustainable Supply Chain and Finance

โดยสามารถลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ https://goo.gl/forms/nxpAlNMD0hDNBXmz2  หรือ สแกน QR code     

 SCAN QR Code ลงทะเบียน

 

สอบถามเพิ่มเติม: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053-944125 ต่อ 301

]]>