วิศวฯ มช. ลงนาม MOU กับ Schlumberger รับมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางวิศวกรรมปิโตรเลียม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท Schlumberger Oversea S.A. แบบออนไลน์ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Syahir Luthfi Chan Thailand Country Manager, Mr. Haitao Sun East Asia Geo-unit Digital Manager, คุณรณรงค์ ปรมัตติกุล Thailand Digital Solution Delivery Lead ของบริษัท Schlumberger Oversea S.A. ร่วมลงนามฯ ภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการทางเทคนิคแก่อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Oilfield Service Company) และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางวิศวกรรมปิโตรเลียม (ECLIPSE & PETREL) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยข้อตกลงนี้ บริษัทฯ บริจาคลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางวิศวกรรมปิโตรเลียม จำนวน 4 โปรแกรม รวม 33 ลิขสิทธิ์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและวิจัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระยะแรกเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565