วิศวฯ มช. ทำบุญ บวงสรวงพระวิษณุกรรม ครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนบุคลากร และผู้นำนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมบวงสรวงพระวิษณุกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

ชมประมวลภาพเพิ่มเติม: http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1703