ไอยราเสริมทัพกระทืบโควิด @รพ.จอมทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบหุ่นยนต์ไอยรา (CMU-Aiyara) หุ่นยนต์สื่อสารและรับส่งของแบบลดการสัมผัส โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหัวหน้าโครงการ ให้แก่โรงพยาบาลจอมทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเกียรติ  จากนายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะแพทย์-พยาบาล ร่วมรับมอบ อนึ่ง ทีมวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าว