รายการ “ซื้อเก่ง” สัมภาษณ์อาจารย์ยศธนา เรื่องการซื้อเครื่องกรองอากาศ

รายการ “ซื้อเก่ง” ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.: ERDI-CMU) ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.

สามารถรับชมผ่านโทรทัศน์หรือผ่านระบบ Live on Facebook ได้ที่
https://www.facebook.com/ThaiPBS/videos/1322960291492511/

หรือรับชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของสถาทีโทรทัศน์ Thai PBS ได้ที่
https://program.thaipbs.or.th/SmartPay