นักศึกษาเก่าวิศวฯ พร้อมใจ สนับสนุนเครื่องมือสู้ภัยโควิด-19 ให้ รพ. สวนดอก

ตัวแทนมูลนิธิและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังนี้ ชุดป้องกัน PPE จำนวน 500 ชุด หน้ากาก N95 3M1860 จำนวน 400 ชิ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่