เผยโฉมแชมป์ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ECTEAM นศ. วิศวฯ + CAMT, CMU จับมือฝ่า 11 คู่แข่งคว้าชนะเลิศมาครอง

ทีม ECTEAM นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 นายกิตติภูมิ ยิ้มยวน นางสาวปริชญา ภูประเสริฐสุข นายภาสกร แย้มงาม นายอภิชัย นันทิสิงห์ และ นายชนากร แก้วสุทธิ นักศึกษาสาขาวิชา Software- CAMT ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เน้นการคิดจริง ทำจริง พัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN”เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมา พร้อมฝ่าด่าน Pitching นำเสนอผลงานระหว่างทีมอื่นใน มช. เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เฟ้นหาทีมโดดเด่นที่สุดเป็นตัวแทน มช. ก่อนแข่งขันระดับประเทศโดยนำเสนอผ่าน VDO Clip Online เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในรายการ ID Station ทาง TrueID

ECTEAM ส่งผลงานเทคโนโลยี Temi Connect & Carebot สำหรับร้านรองเท้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ที่มีชื่อว่า iboots ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้กับร้านรองเท้าในห้างที่มีขนาดใหญ่ สามารถทำหน้าที่แทนพนักงานขายได้ โดยแจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ สามารถสั่งซื้อ หรือจองสินค้าได้ที่ตัวหุ่น หากหาโซนรองเท้าที่ต้องการไม่พบ Temi สามารถนำลูกค้าไปยังที่หมายได้ ทั้งยังเหมาะกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย เนื่องจากมีฟีเจอร์ติดต่อพนักงาน ลดการใกล้ชิดกับหรือสัมผัสกันโดยตรง อีกทั้งการพัฒนานี้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับร้านค้าประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านอาหาร เป็นต้น โดยทีมนักศึกษาได้เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรับรอง ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.15 น. นำโดยผู้จัดการทั่วไป เขตภาคเหนือตอนบน คุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา รวมถึงหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมผู้บริหารและทีมงาน ร่วมด้วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ คุณศิระ สันติตรานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การค้าฯ ตลอดจนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร รวมทั้งคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว