ผู้บริหาร วิศวฯ มช. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร, รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ และเลขานุการคณะฯ (คุณพรรณี โศจิธรรมพร) ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.