แถลงการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.