ผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ สืบสานด้านศาสนาประเพณีล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในนามผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 7 โดยร่วมประกอบพิธีทางศาสนา บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล รับฟังพระธรรมเทศนา “สารากริวิชชาณสูตร” อันเป็นธรรมฉบับพื้นเมือง ที่ใช้ในงานสืบชะตา และมงคลทั่วไป พร้อมถวายไทยธรรม อุทิศส่วนกุศลแด่เทพยดาอารักษ์ ดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช พญางำเมือง พ่อขุนรามคำแหงผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังพระราชวังของพระเจ้ากือนา หนึ่งในเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต