ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Engineering International School ผู้บริหาร คณาจารย์วิศวฯ แท็กทีมสร้างความเข้าใจก่อนเข้าเรียนจริง

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณาจารย์ ประธานสาขาวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สังกัด Engineering International School วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ME Space ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อก่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านการเรียน การลงทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ก่อนเข้าห้องเรียนจริงซึ่งจะเริ่มเปิดในวันที่ 20 มิถุนายนนี้

ประมวลภาพเพิ่มเติม https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1760