คณบดีวิศวฯ มช. ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี กศ.2565

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ สืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 07.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหารทุกคณะฯ สำนัก สถาบัน ตลอดจนผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก