ผู้บริหารวิศวฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.  โดยอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทแอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด เรื่องวิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์