ผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี MOU ระหว่าง มช – ETDA ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมธุรกรรมดิจิทัล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งลงนามโดยคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมธุรกรรมดิจิทัล ผลักดันเอกสารของส่วนงานให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยร่วมกันดำเนินงานด้านพัฒนาเทคโนโลยและนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนำไปใช้ประโยชน์ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.