ผู้นำวิศวฯ มช. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และให้คำมั่นในการทำงานเพื่อประเทศชาติ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณหน้าศูนย์บริการผู้เกษียณอายุ One Stop Service วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.

ขอบคุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่