วิศวฯ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนาม MOU วิจัย พัฒนา ผลิตสารสกัดกัญชงคุณภาพสูง เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ระหว่าง มช.กับ บ.ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565   เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งพัฒนาการทดลองปลูกกัญชง คัดเลือกสายพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

ในงานได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กล่าวรายงานที่มาเริ่มจากบริษัทมีความต้องการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่สามารถผลิตน้ำมันจากเมล็ด (Hemp Seed Oil) และผลิตสาร Cannabidiol (CBD) อันมีคุณภาพ ทั้งยังมีงานวิจัยรับรอง นำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม รวมถึงผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยการปลูก การสกัดสารสำคัญ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมนี้ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง และเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมีความยินดี และความพร้อมทั้งทางด้านองค์ความรู้ ตลอดจน บุคลาการที่ดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์โดยทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ การสกัดสารสำคัญที่มีคุณภาพสูงโดยทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์โดยทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ทั้งยังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมโดยทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร นับเป็นการผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศไทยต่อไป