วิศวฯ มช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน แด่อดีตอธิการบดี มช.คนที่ 7

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน แด่ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 7 (พ.ศ. 2518 – 2519)  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี