วิศวฯ มช. แสดงความยินดีแก่ผู้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียร์ 10) ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร พ.ศ.2565-2567 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2563-2565 ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแด่คุณนฤมล พูลเพียร ในโอกาสครบวาระการบริหารในตำแหน่งนายกสมาคมฯ ด้วย