ผนึกกำลัง สานงานวิจัยร่วม วิศวฯ สิ่งแวดล้อม มช. จับมือ Graduate School of Engineering, The University of Tokyo และ Metawater ส่งศูนย์ WTCM-CMU แก่ ทต.สันผีเสื้อ

เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ วัฒนะจีระ พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรืองและ อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าส่งมอบพื้นที่และอาคารศูนย์ปฏิบัติงานวิจัยเซรามิกเมมเบรนเพื่อน้ำสะอาดที่ดื่มได้ (WTCM-CMU) แก่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล สันผีเสื้อ นายลักษ์ บุญชละ เป็นผู้รับมอบ อนึ่ง โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Department of Urban Engineering, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo และบริษัท Metawater Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

ขอบคุณภาพจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ