วิศวฯ มช. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ โดยประธานเปิดงาน คือ องคมนตรี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม อนึ่ง ภายในงานฯ แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 6 โซน ได้แก่ นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน, “กิน บิน ฟิน”, มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้นกล้านวัตกรรม แปลงสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร,มหัศจรรย์พรรณพฤกษา, ดินแดนแห่งฟาร์มสุข, เสวนาวิชาการ Gala Dinner นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมด้านนวัตกรรมกาแฟให้เที่ยวชมในงาน Coffee Day ตลอดจนการแข่งขันกิจกรรม Latte Art Smackdown รวมถึงการประกวดแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม นำเครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ และเครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุกขนาดเล็กโชว์บริเวณโซนมหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร