วิศวฯ มช. ร่วมพิธีลงนาม MOU การศึกษาการนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์สำหรับงานทาง ระหว่าง บจก.เชลล์ประเทศไทย – มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “ศึกษาการนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์สำหรับงานทาง (The Study Project on Utilization of Plastic Waste in Asphalt for Road Paving)” ระหว่าง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. และมีผู้ร่วมลงนามจาก บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย คือ คุณกมลพัทธ์ พหลโยธิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจไทย ลาว กัมพูชาและพม่า รวมถึงคุณดนุพล งามสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคไทย ลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cr ภาพข่าว: ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่