เปิดกาดเกียร์ วิศวฯ มช. ชอปฟิน กินไม่ยั้ง ฟังเพลงเพลิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดโครงการ กาดเกียร์ Kad GEAR: กาดวิศวฯ รวมใจ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า ต่อยอดเสริมรายได้จากสิ่งที่ชอบควบคู่กับการทำงานประจำ มีสินค้าอาทิเช่น อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือของมือสองสภาพดีจำหน่ายแก่ผู้สนใจ เริ่มเปิดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธาน ณ ลานรวมใจ วิศวฯ มช. อนึ่ง “กาดเกียร์” มีกำหนดจัดเวลา 16.00 – 22.00 น. ในทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนไปจนถึงเดือนธันวาคม 2566 ภายในงานประกอบด้วยบูธสินค้า 30 บูธ จำหน่ายสินค้าโดยบุคลากรคณะฯ นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป มีการแสดงดนตรีสด และกิจกรรมอื่นหมุนเวียนตามแต่โอกาส