ผบห. วิศวฯ มช. ต้อนรับคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่จาก Faculty of Automation Engineering, CTU, Vietnam ร่วมหารือการแลกเปลี่ยน นศ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ ต้อนรับ Dr.Hoang-Dung Nguyen. Dean of the Faculty of Automation Engineering (FAE), Can Tho University (CTU), Vietnam พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่