จุดไฟฝัน ปันแรงใจให้น้อง ป.6 วิศวฯ มช.เปิดพื้นที่ต่อภาพการเรียนในอนาคตให้ นร. รร.วารีเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics Engineering and Artificial Intelligence: REAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ พร้อมอาจารย์ ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา REAI ให้การต้อนรับคณะครู ตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 25666 เวลา 09.00 – 11.30 น. เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจผ่านการเยี่ยมชมสาขาวิชาดังกล่าว อีกทั้งการสาธิตหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์หลายประเภท เช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสี่ขา: Mobile Robot (หุ่นยนต์น้องหมา) แขนกล รวมถึงหุ่นยนต์ให้บริการ (service robot) Temi นอกจากนี้ยังได้ทัศนศึกษา ตามสถานที่สำคัญภายในของคณะฯ เพื่อทำความรู้จัก และเรียนรู้เกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม อาทิ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น อาคารห้องสมุด ลานเกียร์ บ้านนายช่าง (บ้านโบราณ) บริเวณพื้นที่ New Campus เป็นต้น