วิศวฯ มช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร เสพงานศิลป์ไทยทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัยอันทรงคุณค่า

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการการแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” โดย มูลนิธิบัวหลวง ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นผู้จัด ในพิธีเปิดมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงนายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงกล่าวรายงาน พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ โถงห้องนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม มช.

นิทรรศการการแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจาก “จิตรกรรมบัวหลวง” อันเริ่มจัดการประกวดนับแต่ปี พ.ศ.2517 ด้วยเล็งเห็นคุณค่ากับทั้งความสําคัญ พร้อมเจตนารมณ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวร ตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีทักษะ แนวคิด รวมถึงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมเปี่ยมคุณภาพและคุณค่า ทั้งยังมีโอกาสขึ้นเวทีแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ “จิตรกรรมบัวหลวง” เป็นสถาบันศิลป์เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะในฐานะเวทีประกวดวาดภาพมาตรฐาน ศิลปินหลายท่านผู้ได้รับรางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในครานี้ จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร เป็นการแสดงผลงานจากผู้ได้รับรางวัลประกวด ครั้งที่ 43 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ตลอดจนจิตรกรรมร่วมสมัย งานนิทรรศการมีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม -13 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)