สร้างทางเลือกหลังสำเร็จการศึกษา YOKOHAMA Tire Manufacturing (Thailand) เข้าพบผู้บริหารวิศวฯ มช.

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด: YOKOHAMA Tire Manufacturing (Thailand) co. ltd. ผู้ผลิตยางยนต์คุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ YOKOHAMA ได้แก่ Management Director MR.Takaaki Wada และ Manager คุณสัจจะ สุจินดาวัฒน์ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อแนะนำบริษัท นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน อันจะสร้างทางเลือกแก่ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมถึงรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับบริษัท อีกทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ หรือพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการฝึกงาน รับเข้าทำงานต่อไปในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์