วิศวฯ มช. ร่วมกิจกรรม “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.10 – 08.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดจนมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ กล่าวขอบคุณในช่วงท้าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถวายเป็นราชสดุดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเปิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ของวันดังกล่าว