วิศวฯ มช. ร่วมแถลงข่าว  CMU – Chiang Mai Marathon 2023

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมการวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน 2566 ครั้งที่ 7 (Chiang Mai University – Chiang Mai Marathon 2023) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบงานใน ฝ่ายจัดการเส้นทางการแข่งขันและความปลอดภัย การกำกับพาหนะนำและตามขบวน” ซึ่งกิจกรรม CMU – Chiang Mai Marathon 2023 ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการฉลองวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย