วิศวฯ มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการคณะผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกเดินทางสู่สถานปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน