วิศวฯ มช. ร่วมพิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ณ บริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด ได้มีความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การสร้างโรงงานในนาม บริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัด ซึ่งในพิธีเปิดโรงงานมีการแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัด โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัด คุณศุภเดช อำนวยสกุล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เป็นผู้กล่าวรายงานและมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิด ตลอดจนมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีการเปิดให้เยี่ยมชมภายในอาคารปลูกและผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนผู้มาร่วมงาน

แหล่งที่มาภาพ : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์