วิศวฯ มช. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นประธานในพิธี และมีรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้แก่เยาวชนในประเทศไทย

ภาพจาก : กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและเสริมสร้างสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่