วิศวฯ โยธา มช. เปิดบ้านต้อนรับบริษัท TERRAPINN Pte Ltd. ในโอกาสศึกษาดูงานศูนย์  CMU – Rail CFC   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ  พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง (Chiang Mai University Advanced Railway Civil and Foundation Engineering Center) หรือ CMU RailCFC รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ร่วมให้การต้อนรับ Partnership and Conference Manager – Thailand บริษัท TERRAPINN Pte Ltd. คุณรัตติกาล ไชยะ ในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบรางของศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงาน Asia Pacific Rail 2024 ที่มีกำหนดจัดในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท TERRAPINN Pte Ltd. เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่องานอีเวนท์ระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนางานประชุมและนิทรรศการที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักซึ่งมีความหลากหลาย และเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน Asia Pacific Rail 2024 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมงานด้านระบบรางจากทั่วทั้งเอเซียแปซิฟิกมาร่วมประชุมทางวิชาการ และมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและกลยุทธ์ระบบรางอีกมากมาย