วิศวฯ มช. เปิดตัวอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Nomination for Best Practice Award

TEACHING AND LEARNING INNOVATION CENTER CHIANG MAI UNIVERSITY มอบรางวัล Nomination for Best Practice Award แก่ อาจารย์ ดร.ปณิดา ธารารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ในการเป็นอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023 โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน Active Learning, Asynchronous learning Integrated learning และ Outcome-based Learning ซึ่งในปี 2023 นี้ มีผู้ได้รับรางวัล รวม 11 รางวัล ประกอบด้วย Best Practice Award 1 รางวัล Distinguished Educator 3 รางวัล Exemplary Award 1 รางวัล Nomination for Best Practice Award 6 รางวัล