วิศวฯ มช. ร่วมต้อนรับ Professor Dr.Susumu KUWABATA, Dean, Graduate School of Engineering,Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นางกัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr.Susumu KUWABATA, Dean, Graduate School of Engineering, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่