ร่วมแสดงความยินดี ! อาจารย์วิศวฯ มช. ได้รับรางวัลช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ วงกต วงศ์อภัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่“ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล “ช้างทองคำ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 นี้ มอบให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566