วิศวฯ มช. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานจริง ภายในงานมีการแนะนำสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณชุมพล ปทานุคม นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ และการเตรียม Active Resume โดย ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Panda Education (THAILAND) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Panda Education (THAILAND) และเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวอำลาสถาบันและแสดงความขอบคุณต่อคณาจารย์คณะ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และนักศึกษาเก่าที่จะมาแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสายอาชีพ

และในเวลา 16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 ณ ลานวิศวรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่