วิศวฯ มช. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง – แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง – แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)” ที่จัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวต้อนรับ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานแผนงานบริหารแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม : แผนงานระบบบริการสุขภาพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ กล่าวรายงาน และผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวเปิดงาน โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาด้านสังคมและระบบบริการสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการแสดงผลงานวิจัย เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านการแพทย์ให้กับประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และมีส่วนร่วมในการเข้าถึงระบบการบริการสาธารณสุข โดยจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามชมพร้อมกันหรือชมย้อนหลังได้ทางเว็บไชต์โครงการ