วิศวฯ มช. เดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ University of Economics Ho Chi Minh City ในหลักสูตร Robotics และ Logistics Technology

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเวียดนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางไปเยือน College of Technology and Design, University of Economics Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนการทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ทั้งในลักษณะ International workshop, Summer Camp, Winter Camp ฯลฯ โดยมี Associate Professor Nguyen Truong Thinh, Dean of  Institute of Intelligent and Interactive Technologies ให้การต้อนรับ