วิศวฯ เครื่องกล มช. ต้อนรับ ปตท.สผ. เข้าศึกษาและเยี่ยมชม Energy harvesting and Storage Laboratory (EHAS)

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ คุณปิยจันทร์ แหลมสมุทร ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น และ คุณธรรมศักดิ์ ธรรมมะ Senior Engineering, Technology Venture จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมบุคลากรของแผนกเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น ในโอกาสเข้าศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากอิเล็กโทรไลเซอร์ และการนำไฮโดรเจนไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง ของ Energy harvesting and Storage Laboratory (EHAS) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 – 16.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้อง 109 อาคารเครื่องกล 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่อไป