วิศวฯ มช. ร่วมใจจัดกิจกรรม ENGINEERING VOLUNTEER DAY ส่งบุคลากรอาสาประจำหน่วยฉีดวัคซีน ศูนย์กีฬาฯ มช.

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ร่วมเป็นจิตอาสา อยู่ประจำจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีน Covid – 19 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มช เพื่อให้บริการประชาชน ในเวลา 07.15 – 14.00 น. วันที่ 20 ม.ค. 65 พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มอีกจำนวน 1,200 ขวด โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นผู้ส่งมอบ

ประมวลภาพ>>https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1738