เผยโฉมแชมป์ 4th FIRST® Tech Challenge THAILAND รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมแข่งต่อระดับโลกที่อเมริกา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนคณะทำงาน ร่วมพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 4 “2022 – 2023 robotics season, FIRST® ENERGIZESM presented by Qualcomm” (FTC) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร, ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้บริหาร รวมถึงคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ฯ นักเรียน และผู้ร่วมแข่งขันรวม 17 ทีม จาก 9 สถาบันร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การแข่งขันดังกล่าวกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน FIRST® Tech Challenge Thailand ต้องพิชิตโจทย์ ผ่านภารกิจด่านต่างๆ ในสนาม พร้อมประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้ตรงตามเกณฑ์ กฎ กติกาตามที่คณะกรรมการส่วนกลางกำหนด นอกจากนี้ยังต้องแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ได้รับจากผู้จัดทางอเมริกา ซึ่งโจทย์ดังกล่าวไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใดมาก่อน แม้แต่คณะกรรมการในสนามก็ไม่อาจทราบโจทย์ล่วงหน้าได้ ผลปรากฎว่าทีมผู้คว้ารางวัล ได้แก่

Winning Alliance Award (รางวัลชนะเลิศ) รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท: EZREALโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ CKK-Robot Senior โรงเรียนจักรคำคณาทร

Finalist Alliance Award 1st Runner Up (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1) รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท: PRC-GC-Casper โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, EasyKidsRobotics โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

Finalist Alliance Award 2st Runner Up (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2) รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท: LightZStar โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, PRC-GC-POWERPUNK โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Honorable Mention Award (รางวัลชมเชย) รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท: PRC-GC-SKYHOOK โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, STRIVE โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Inspire Award: EZREAL โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Think Award: KOHMKEUDEE โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Connect Award: EZREAL โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Innovate Award: CKK-ROBOT Senior โรงเรียนจักรคำคณาทร

Control Award: STRIVE โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Motivate Award: PRC – GC – SKYHOOK โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Design Award: STRIVE โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Promote Award: BEN2ROBOT โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

Compass Award: BEN2ROBOT โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

Judges’ Award: PRC-GC-SKYHOOK โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Popular Vote Award: PRC – GC Casper โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Dow Innovation Award: CKK-Robot Senior โรงเรียนจักรคำคณาทร

ซึ่งทีมชนะเลิศจะเข้าร่วมแข่งขัน FIRST® Tech Challenge ระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

อนึ่ง การแข่งขันข้างต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมองค์กร For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) ประเทศสหรัฐอเมริกา มานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนให้สามารถต่อยอดความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมเยาวชนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่โลกแห่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน