วิศวฯ มช. จัดพิธีแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากรคณะ เข้าร่วมในพิธีแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ลานวิศวฯ รวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ในการขึ้นกล่าวแสดงความยินดีประกอบด้วย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ประธานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณชุมพล ปทานุคม และประธานสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาภาคเหนือ) คุณมนัส เกียรติเจริญวัฒน์  

รางวัลนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 มอบโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลตามรายนาม ดังนี้

 • คุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
  รหัสนักศึกษา 186028 รุ่น 6 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
 • คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
  รหัสนักศึกษา 2406094 รุ่น 12 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
 • คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
  รหัสนักศึกษา 2606164 รุ่น 14 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
 • ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
  รหัสนักศึกษา 3206111 รุ่น 20 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ