บ้านช้างเหล็ก มช. เหนียวแน่น ! วิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ ในโอกาสรับปริญญาปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณป้ายด้านหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรใน พ.ศ. 2567 โดยมีรายนามบุคลากรที่ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้ 

• อาจารย์ ดร.วรากร ตันตระพงศธร บุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

• อาจารย์ธีรภัทร ต่อสวย บุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

• นางสาวดั่งฤทัย อินมณี บุคลากรสายปฎิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

• นายจิรชาติ ใคร้ม้า บุคลากรสายปฎิบัติงาน สังกัดศูนย์การศึกษาสหวิทยาการสาขาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์