2024 นี้มีนัตกับเด็กวิศวฯ มช. ! ในงาน NUT2024 – Entaneer Gear Night เต็มที่กว่าเดิม

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “NUT 2024 – ENTANEER GEAR NIGHT” โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.50 น. ณ สนามฮอกกี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NUT 2024 – Entaneer Gear Night เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษา และเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านดนตรีของนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภายในงานมีการแสดงดนตรี การแสดงจากสันทนาการ การแสดงจากผู้นำเชียร์ และมีร้านค้ามากกว่า 20 ร้าน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในส่วนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ที่สนใจ