รับขวัญนักศึกษาปี 1 วิศวฯ มช. 2567 จัด “งานฮับขวัญขันโตก” ตามขนบประเพณีล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ  ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม “งานฮับขวัญขันโตก” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคเหนือ เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนในชั้นปี และได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป