ข่าวเด่น

photo

ต้อนรับเฟรชชี่ สู่บ้านช้างเหล็ก ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 17.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บ้านช้างเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พร้อมสู่การเดินทางครั้งสำคัญของการเรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ
photo

สุดยินดี! คณาจารย์ & นักวิจัย วิศวฯ มช. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award ประจำปี 2023 สาขาผู้ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนดีเยี่ยม และ สาขานักวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2023
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมกับผู้แทนจากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
อ่านต่อ
photo

ร่วมฉลองครบ 60 ปีมช. บ้านช้างเหล็กจัดการแข่งขันกีฬา “อ่างแก้วเกมส์(กอล์ฟ) 2024”

ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
อ่านต่อ

ข่าวสาร

14-06-2024

วิศวฯ มช. จัดงานปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

14-06-2024

ENG CMU & Med CMU & Nurse CMU Discuss Academic Collaboration between universities with Florida International University

14-06-2024

วิศวะ มช. ร่วมศึกษาดูงานกับสภาคณบดี อัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

14-06-2024

CM-IES ต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมนานาชาติใหม่ด้วยกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024

12-06-2024

ต้อนรับเฟรชชี่ สู่บ้านช้างเหล็ก ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

12-06-2024

วิศวฯ มช. ต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

10-06-2024

CMU & PTT & MEKHA V MOU on Energy and Carbon Management Platform for Industries and Commerce

10-06-2024

ร่วมฉลองครบ 60 ปีมช. บ้านช้างเหล็กจัดการแข่งขันกีฬา “อ่างแก้วเกมส์(กอล์ฟ) 2024”

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th