วิศวฯ มช. ร่วมใจ น้อมสักการะองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมงานวันวิษณุสักการะ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มพิธีด้วยการขึ้นท้าวทั้ง 4 และจุดธูปเทียนบูชาพระวิษณุกรรม พร้อมทั้งกล่าวคำบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม จากนั้นนายกสโมสรนักศึกษา กล่าวนำถวายตัวเป็นศิษย์พระวิษณุกรรม และในลำดับสุดท้ายผู้ทำพิธีประกอบพิธีครอบครู พิธีสวมสายมงคลแก่ตัวแทนนักศึกษาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ รวมถึงเป็นลูกของพระวิษณุกรรมหรือพระวิศวกรรม ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู คือเทพการช่างแห่งสวรรค์ ซึ่งในปัจจุบันช่างไทยแขนงต่างๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย